Daily Archives :2018/06/06

毋忘李旺陽 追究被自殺

敬悼李旺陽先生 今日是李旺陽先生「被自殺」六周年,沉冤至今仍未昭雪。其妹李旺玲及友人掃墓拜祭,與六四屠殺犧牲者 […]