Tag Archives :八九愛國民主運動

「四二六社論」遺臭萬年 必須旗幟鮮明反對專制

卅年前今日,人民日報發表社論《必須旗幟鮮明地反對動亂》,標誌中共為哀悼胡耀邦掀起的學生運動「定性」,替日後政治 […]