Daily Archives :2021/07/15

【一直堅持寫信、探監的人:因為佢哋係我朋友】

「點解咁辛苦都仲要堅持寫信、探監?」 「因為佢哋係我朋友。」   不是「寫信師」   過去 […]

【毋忘劉曉波 釋放所有政治犯】

2008年,因應《世界人權宣言》60周年,劉曉波先生參與起草《零八憲章》,提出民主改革及保護人權等倡議,卻被中 […]